Listados Definitivos de Admitidos y No Admitidos en ESO y Bachillerato

A continuación se acompañan los listados Definitivos de Admitidos y No Admitidos en ESO y Bachillerato:

01-DEFINITIVO-PUB.-ESO

01-DEFINITIVO-PUB.-ESO-1º

01-DEFINITIVO-NO-ADMITIDOS-PUB.-ESO

02a-LIST.-DEF-BACHI.-1ºARTE

02a-LIST.DEF_.-BACH.1º-ARTE-NO-ADM

02a-LIST.DEF_.BACH-1ºHUM

02b-LIST.DEF_.BACH_.-1º-HUM-NO-ADMI

02c-LIST.DEF_.BACH_.-1ºCIENCIAS

02c-LIST.DEF_.-BACH.-1ºCIENCIAD-NO-ADM

03-LIST.DEF_.BACH_.2º-ARTE-NO-ADM

03b-LIST.-DEF.-BACH.-2º-HUM

03b-LIST.DEF_.BACH_.2ºHUM.-NO-ADM

03c-LIST.DEF_.BACH_.2ºC-NO-ADM

Les reclamacions als llistats definitius les resol la comissió municipal d’escolarització (excepcionalment aquest curs les funcions d’aquesta comissió les exerceis la inspecció educativa).

Totes aquestes reclamacions han de formalitzar-se de forma telemàtica a través del web: https://portal.edu.gva.es/telematricula/es/inicio/

Publicaciones relacionadas